Přihlášení | Registrace
Nákupní košík [0 položek | 0,00 Kč]
Úvod  > Certifikace

Certifikace

V rámci současného trendu soustředění se na kvalitu výrobku a managementu, je firma KOOPERATIVA vod vlastníkem mnoha výrobních certifikátů kvality v oblasti svého působení vydaných TZÚS Praha a také vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO.

Veškeré certifikace a prohlášení se týkají všech prováděných činností a výrobků.

thmb-certifikat-17-cz.jpg

Systém managementu kvality

Systém managementu kvality ve společnosti Kooperativa, výrobně obchodní družstvo, splňuje požadavky normy ISO 9001:2008 pro předměty činnosti: výroba ocelových zárubní ZAKO©, výroba ocelových dveří a požárních uzávěrů a výroba ocelových stožárů, zpracování plechů a zakázková výroba, tvarování a dekorování skla.

Ocelové zárubně ZAKO®

thmb-certifikat-2-cz.jpg

Certifikát jakosti ocelových zárubní

Ocelové zárubně KOOPERATIVA, prodávané pod registrovanou obchodní začkou ZAKO jsou v souladu se zákonem č.22/1997 Sb., v platném znění a §5 nařízení vlády č.163/2002 certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., certifikátem číslo 090-009713.

thmb-certifikat-3-cz.jpg

Prohlášení o shodě ocelových zárubní

Na základě výše uvedených skutečností o certifikaci bylo na tyto výrobky výrobcem vydáno prohlášení o shodě.

thmb-certifikat-4-cz.jpg

Certifikát zárubně v sestavě pro požární uzávěry

Ocelová zárubeň firmy Kooperativa, výrobně obchodní družstvo v sestavě pro požární uzávěry je certifikována Technickým a zkušebním ústavem Praha, s.p. Certifikát č. 090-006777. Tímto výše uvedený certifikační orgán osvědčuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností s technickou specifikací výrobku č.090-006774 vydanou TZÚS Praha,s.p. Systém jakosti výrobce odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

thmb-certifikat-5-cz.jpg

Rozhodnutí o prodloužení platnosti certifikátu

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně údajů o technických vlastnostech výrobku, bylo firmě KOOPETATIVA vydáno Rozhodnutí č.090-013017 o prodloužení doby platnosti Certifikátu č.090-006777 na výrobek Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry.

thmb-certifikat-6-cz.jpg

Rozhodnutí o prodloužení platnosti technické spec.

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně údajů o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjištování, bylo firmě Kooperativa vydáno Rozhodnutí č.090-012882 o prodloužení doby platnosti Technické specifikace výrobku č. 090-006774 na výrobek Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry.

thmb-certifikat-7-cz.jpg

Technická specifikace výrobku

Technická specifikace výrobku vydaná TZÚS Praha na ocelové zárubně ZAKO v sestavě pro požární uzávěr. Tímto vydáním jsou zárubně ZAKO vhodné pro sestavu kompletního uzávěru pro požární otvory.

Ocelové stožáry

thmb-certifikat-8-cz.jpg

ES Certifikát shody

Ocelové stožáry osvětlení vyráběné firmou KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo jsou certifikovány ES Certifikátem shody č. 1020-CPD-090-013493 v rámci Evropské unie a splňují všechny požadavky normy ČSN EN 40-5. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-9-cz.jpg

Prohlášení o shodě ocelových stožárů

Na základě výše uvedených skutečností o certifikaci bylo na tyto výrobky výrobcem vydáno prohlášení o shodě č. 05-1201

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-13-cz.jpg

Osvědčení o stálosti vlastností

Hliníkové osvětlovací stožáry vyráběné firmou Kooperativa, výrobně obchodní družstvo splňují všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálostí vlastností popsaných v příloze ZA normy EN 40-6:2002 v rámci systému 1 a splňují všechny výše stanovené požadavky.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-14-cz.jpg

Osvědčení o shodě řízení výroby

Konstrukční kovové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC3 které byly vyrobeny firmou KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo splňují všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy EN 1090-1:2009+A1:2011 v rámci systému 2+.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-15-cz.jpg

Certifikace výroby a montáže ocelových konstrukcí

Firma KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo splňuje požadavky v rozsahu: výroba a montáž ocelových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 1090-2 do třídy provedení EXC3.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení.

thmb-certifikat-16-cz.jpg

Certifikace procesu svařování

Svařované výrobky vyráběné firmou Kooperativa,výrobně obchodní družstvo odpovídají procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 v následujícím rozsahu: Konstrukční kovové stavební díly do třídy provedení EXC3.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

Tvarování a dekorování skla

thmb-certifikat-10-cz.jpg

Certifikace tvarování skla

Všechny tvarované výrobky ze skla firmy KOOPERATIVA, vyhovují, dle certifikátu číslo COV-2011-008 vydaného Sklářským ústavem Hradec Králové,s.r.o., vyhlášce MZ ČR č.38/2001Sb.; normě ČSN ISO 719:1992 a normě ČSN 70 8005:1993 čl.4.1.1. Tímto mají odolnost skleněné drti proti vodě 98°C. Dále také vyhovují normě ČSN 70 8005:2003 čl.4.1.4. Tímto splňují požadavky na vnitřní napětí.

thmb-certifikat-11-cz.jpg

Certifikace dekorování skla

Všechny výrobky ze skla dekorované hydroglazurami DIEGEL a FERRO vyhovují, dle certifikátu číslo COV-2011-008 vydaného Sklářským ústavem Hradec Králové,s.r.o., vyhlášce MZ ČR č.38/2001Sb.; normě DIN 51 032:1986;normě ISO 7086-2:2000 a normě BS 6748:1986 Tímto splňují limitní hodnoty pro obsah olova ve výluhu z křemičitých povrchů

thmb-certifikat-12-cz.jpg

Prohlšášení o shodě - sklo

Prohlášení o shodě 008/2011

AKTUALITY

28. 03. 2018
Zúčastnili jsme se mezinárodního veletrhu elektrotechniky AMPER 2018, kde jsme představili novou řadu stožárů z programu „Čistá linie“, stožáry z materiálu Cor-ten s integrovaným osvětlením, které nezpůsobuje světelné znečištění a hlavně horkou novinku „SMART“ stožár s integrovaným inteligentním osvětlením, environmentálním modulem, bezpečnostní kamerou, WIFI, dobíjecí stanicí a informačním displayem.
18. 01. 2018
V Novém roce jsme 3.1. úspěšně rozjeli výrobu ve všech výrobních programech. Budeme Vás opět informovat o plánovaných akcí a novinkách. V této chvíli jsme uveřejnili nové Pokyny na manipulaci a skladování stožárů. Najdete je v sekci Stožáry, záložka ke stažení. Děkujeme za pozornost. http://www.kooperativa-vod.cz/ocelove-stozary/ke-stazeni/
07. 12. 2017
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás tímto upozornit na celozávodní dovolenou, která bude v naší společnosti probíhat od 22.12.2017 do 1.1.2018. Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a přejeme Vám klidné a příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2018.