Přihlášení | Registrace
Nákupní košík [0 položek | 0,00 Kč]
Úvod  > Certifikace

Certifikace

V rámci současného trendu soustředění se na kvalitu výrobku a managementu, je firma KOOPERATIVA vod vlastníkem mnoha výrobních certifikátů kvality v oblasti svého působení vydaných TZÚS Praha a také vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO.

Veškeré certifikace a prohlášení se týkají všech prováděných činností a výrobků.

thmb-certifikat-17-cz.jpg

Systém managementu kvality

Systém managementu kvality ve společnosti Kooperativa, výrobně obchodní družstvo, splňuje požadavky normy ISO 9001:2008 pro předměty činnosti: výroba ocelových zárubní ZAKO©, výroba ocelových dveří a požárních uzávěrů a výroba ocelových stožárů, zpracování plechů a zakázková výroba, tvarování a dekorování skla.

Ocelové zárubně ZAKO®

thmb-certifikat-2-cz.jpg

Certifikát jakosti ocelových zárubní

Ocelové zárubně KOOPERATIVA, prodávané pod registrovanou obchodní začkou ZAKO jsou v souladu se zákonem č.22/1997 Sb., v platném znění a §5 nařízení vlády č.163/2002 certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., certifikátem číslo 090-009713.

thmb-certifikat-3-cz.jpg

Prohlášení o shodě ocelových zárubní

Na základě výše uvedených skutečností o certifikaci bylo na tyto výrobky výrobcem vydáno prohlášení o shodě.

thmb-certifikat-4-cz.jpg

Certifikát zárubně v sestavě pro požární uzávěry

Ocelová zárubeň firmy Kooperativa, výrobně obchodní družstvo v sestavě pro požární uzávěry je certifikována Technickým a zkušebním ústavem Praha, s.p. Certifikát č. 090-006777. Tímto výše uvedený certifikační orgán osvědčuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností s technickou specifikací výrobku č.090-006774 vydanou TZÚS Praha,s.p. Systém jakosti výrobce odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

thmb-certifikat-5-cz.jpg

Rozhodnutí o prodloužení platnosti certifikátu

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně údajů o technických vlastnostech výrobku, bylo firmě KOOPETATIVA vydáno Rozhodnutí č.090-013017 o prodloužení doby platnosti Certifikátu č.090-006777 na výrobek Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry.

thmb-certifikat-6-cz.jpg

Rozhodnutí o prodloužení platnosti technické spec.

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně údajů o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjištování, bylo firmě Kooperativa vydáno Rozhodnutí č.090-012882 o prodloužení doby platnosti Technické specifikace výrobku č. 090-006774 na výrobek Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry.

thmb-certifikat-7-cz.jpg

Technická specifikace výrobku

Technická specifikace výrobku vydaná TZÚS Praha na ocelové zárubně ZAKO v sestavě pro požární uzávěr. Tímto vydáním jsou zárubně ZAKO vhodné pro sestavu kompletního uzávěru pro požární otvory.

Ocelové stožáry

thmb-certifikat-8-cz.jpg

ES Certifikát shody

Ocelové stožáry osvětlení vyráběné firmou KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo jsou certifikovány ES Certifikátem shody č. 1020-CPD-090-013493 v rámci Evropské unie a splňují všechny požadavky normy ČSN EN 40-5. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-9-cz.jpg

Prohlášení o shodě ocelových stožárů

Na základě výše uvedených skutečností o certifikaci bylo na tyto výrobky výrobcem vydáno prohlášení o shodě č. 05-1201

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-13-cz.jpg

Osvědčení o stálosti vlastností

Hliníkové osvětlovací stožáry vyráběné firmou Kooperativa, výrobně obchodní družstvo splňují všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálostí vlastností popsaných v příloze ZA normy EN 40-6:2002 v rámci systému 1 a splňují všechny výše stanovené požadavky.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-14-cz.jpg

Osvědčení o shodě řízení výroby

Konstrukční kovové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC3 které byly vyrobeny firmou KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo splňují všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy EN 1090-1:2009+A1:2011 v rámci systému 2+.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-15-cz.jpg

Certifikace výroby a montáže ocelových konstrukcí

Firma KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo splňuje požadavky v rozsahu: výroba a montáž ocelových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 1090-2 do třídy provedení EXC3.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení.

thmb-certifikat-16-cz.jpg

Certifikace procesu svařování

Svařované výrobky vyráběné firmou Kooperativa,výrobně obchodní družstvo odpovídají procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 v následujícím rozsahu: Konstrukční kovové stavební díly do třídy provedení EXC3.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

Tvarování a dekorování skla

thmb-certifikat-10-cz.jpg

Certifikace tvarování skla

Všechny tvarované výrobky ze skla firmy KOOPERATIVA, vyhovují, dle certifikátu číslo COV-2011-008 vydaného Sklářským ústavem Hradec Králové,s.r.o., vyhlášce MZ ČR č.38/2001Sb.; normě ČSN ISO 719:1992 a normě ČSN 70 8005:1993 čl.4.1.1. Tímto mají odolnost skleněné drti proti vodě 98°C. Dále také vyhovují normě ČSN 70 8005:2003 čl.4.1.4. Tímto splňují požadavky na vnitřní napětí.

thmb-certifikat-11-cz.jpg

Certifikace dekorování skla

Všechny výrobky ze skla dekorované hydroglazurami DIEGEL a FERRO vyhovují, dle certifikátu číslo COV-2011-008 vydaného Sklářským ústavem Hradec Králové,s.r.o., vyhlášce MZ ČR č.38/2001Sb.; normě DIN 51 032:1986;normě ISO 7086-2:2000 a normě BS 6748:1986 Tímto splňují limitní hodnoty pro obsah olova ve výluhu z křemičitých povrchů

thmb-certifikat-12-cz.jpg

Prohlšášení o shodě - sklo

Prohlášení o shodě 008/2011

AKTUALITY

14. 11. 2017
Vážení zákazníci, blíží se konec roku 2017 a kapacita výroby atypických ocelových zárubní a ocelových dveřních křídel je již téměř naplněna. Objednávky na atypické výrobky přijaté po 24.11.2017 již budou expedovány v lednu 2018. Standardní (skladový) sortiment zárubní a dveří bude expedován do poslední chvíle v návaznosti na vytížení dopravy. Brány závodu Kooperativa budou definitivně uzavřeny dne 21.12.2017 a opět otevřeny dne 2.1.2018. Děkujeme za pochopení.
09. 11. 2017
Vážení obchodní partneři, upozorňujeme Vás, že z důvodu naplněnosti naší výrobní kapacity roku 2017 se mohou prodloužit termíny dodání. Pro nejkratší možný termín expedice se snažíme dělat maximum. Na rok 2017 jsme nuceni pozastavit příjem objednávek. Děkujeme za pochopení. Markéta a její obchodní tým.
31. 10. 2017
Vážení zákazníci, ve středu 1.11.2017 a ve čtvrtek 2.11.2017 bude ve firmě Kooperativa, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice probíhat inventura skladových zásob. Z tohoto důvodu nebude v uvedených dnech probíhat expedice zboží. Děkujeme za pochopení.