|
Homepage  > Steel poles  > Concrete bases  > Anchored on basic ruff

Anchored on basic ruff

Doporučené rozměry pro základ stožáru

Výška stožáru A (mm) E (mm) D (mm) C (mm) L (mm) d1 (mm)
3,5 500 700 240 240 550 40
5 600 800 300 240 750 40
6-7,5 700 1000 300 300 750 40
8 800 1200 300 300 750 40
9 800 1500 300 300 750 40
10 1000 1500 300 300 750 50
12 1200 1600 400 400 750 50
14 1200 1800 400 400 800 70
15 1200 2000 400 400 800 70
16 1200 2000 500 500 1100 70
18 1600 2000 500 500 1100 70
20 1600 2000 500 500 1100 70

Betonové základy pro stožáry s ukotvením v zemi, nebo na základovou přírubu při optimálních podmínkách podloží, mají mít přibližně rozměry, které jsou uvedeny v následující tabulce. Pro správnost určení betonového základu je třeba udělat kontrolní výpočet pro skutečnou únostnost půdy a také ověřit shodnost rozměrů stožáru a betonového základu. Dále se musí dodržet poloha a sklon pro vstup kabelu do stožáru a správnost polohy otvoru na stožáru od úrovně zeminy. Správné provedení zajistí snadný průchod kabelu do stožáru. Doporučuje se v betonovém základu vytvořit otvor pro odpad vody.

Kotvení na základnovou přírubu