Úvod  > Stožáry  > Betonové základy a kotvení

Betonové základy a kotvení

Betonové základny

  • Betonové základy pro stožáry s ukotvením v zemi, nebo na základovou přírubu
  • Při optimálních podmínkách podloží, mají mít přibližně rozměry, které jsou uvedeny v následující tabulce.
  • Pro správnost určení betonového základu je třeba udělat kontrolní výpočet pro skutečnou únostnost půdy a také ověřit shodnost rozměrů stožáru a betonového základu.
  • Dále se musí dodržet poloha a sklon pro vstup kabelu do stožáru a správnost polohy otvoru na stožáru od úrovně zeminy.
  • Správné provedení zajistí snadný průchod kabelu do stožáru.
  • Doporučuje se v betonovém základu vytvořit otvor pro odpad vody.

Přílohy