Kotvení v zemi

 

Doporučené rozměry pro základ stožáru

Betonové základy pro stožáry s ukotvením v zemi, nebo na základovou přírubu při optimálních podmínkách podloží, mají mít přibližně rozměry, které jsou uvedeny v příloze "betonové základy". Pro správnost určení betonového základu je třeba udělat kontrolní výpočet pro skutečnou únostnost půdy a také ověřit shodnost rozměrů stožáru a betonového základu. Dále se musí dodržet poloha a sklon pro vstup kabelu do stožáru a správnost polohy otvoru na stožáru od úrovně zeminy. Správné provedení zajistí snadný průchod kabelu do stožáru. Doporučuje se v betonovém základu vytvořit otvor pro odpad vody.

 

Varianty

  Kód ŘadaTypPovrchová úprava
zoom.png
Doporučené základy vetknuté-V4000 Doporučené základy vetknutéV4000žárový zinek
zoom.png
Doporučené základy vetknuté-V6000 Doporučené základy vetknutéV6000žárový zinek
zoom.png
Doporučené základy vetknuté-V8000 Doporučené základy vetknutéV8000žárový zinek
zoom.png
Doporučené základy vetknuté-V10000 Doporučené základy vetknutéV10000žárový zinek
zoom.png
Doporučené základy vetknuté-V12000 Doporučené základy vetknutéV12000žárový zinek
zoom.png
Doporučené základy vetknuté-V14000 Doporučené základy vetknutéV14000žárový zinek
zoom.png
Doporučené základy vetknuté-V16000 Doporučené základy vetknutéV16000žárový zinek
zoom.png
Doporučené základy vetknuté-V18000 Doporučené základy vetknutéV18000žárový zinek
zoom.png
Doporučené základy vetknuté-V20000 Doporučené základy vetknutéV20000žárový zinek