Úvod  > Stožáry  > Certifikace

Certifikace

thmb-certifikat-8-cz.jpg

ES Certifikát shody

Ocelové stožáry osvětlení vyráběné firmou KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo jsou certifikovány ES Certifikátem shody č. 1020-CPD-090-013493 v rámci Evropské unie a splňují všechny požadavky normy ČSN EN 40-5. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-9-cz.jpg

Prohlášení o shodě ocelových stožárů

Na základě výše uvedených skutečností o certifikaci bylo na tyto výrobky výrobcem vydáno prohlášení o shodě č. 05-1201

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-13-cz.jpg

Osvědčení o stálosti vlastností

Hliníkové osvětlovací stožáry vyráběné firmou Kooperativa, výrobně obchodní družstvo splňují všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálostí vlastností popsaných v příloze ZA normy EN 40-6:2002 v rámci systému 1 a splňují všechny výše stanovené požadavky.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-14-cz.jpg

Osvědčení o shodě řízení výroby

Konstrukční kovové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC3 které byly vyrobeny firmou KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo splňují všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy EN 1090-1:2009+A1:2011 v rámci systému 2+.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení

thmb-certifikat-15-cz.jpg

Certifikace výroby a montáže ocelových konstrukcí

Firma KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo splňuje požadavky v rozsahu: výroba a montáž ocelových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 1090-2 do třídy provedení EXC3.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení.

thmb-certifikat-16-cz.jpg

Certifikace procesu svařování

Svařované výrobky vyráběné firmou Kooperativa,výrobně obchodní družstvo odpovídají procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 v následujícím rozsahu: Konstrukční kovové stavební díly do třídy provedení EXC3.

V kvalitě pro tisk v sekci Ke stažení