Úvod  > Stožáry  > Obecný popis stožáru

Obecný popis stožáru

Obecný popis stožáru

Výložník stožáru samostatná část stožáru nasunutá na horní konec dříku a sloužící k upevnní svítidel
Délka vyložení (výložníku) vodorovně měřená vzdálenost od konce výložníku k ose dříku stožáru
H výška dříku stožáru nad zemí
L celková délka dříku stožáru
E hloubka vetknutí
Dřík stožáru základní nosná část stožáru
Manžeta ocelová ochranná část dříku
Úroveň vetknutí vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru
a) bez manžety b) s manžetou c) s přírubou
Stožár bez manžety Stožár s manžetou Stožár s přírubou

Galerie

thmb-48-22.jpg
thmb-49-23.jpg
thmb-50-24.jpg

Přílohy