Úvod  > Stožáry  > Technické podmínky

Technické podmínky

1. Všeobecně

Tyto technické a obchodní podmínky platí pro ocelové stožáry uvedené v katalogu. Podmínky jsou závazné pro dodavatele i odběratele. Odběratelům se doporučuje podrobně se s těmito podmínkami seznámit. Případné odchylky je nutno vzájemně odsouhlasit a specifikovat v kupní smlouvě.

2. Ocelové stožáry obecná charakteristika

2.1 Materiál

Ocelové stožáry se vyrábějí z bezešvých nebo svařovaných ocelových trubek. Materiál trubek v jakostní třídě 11353, 11343, 11373 má zaručené chemické složení, svařitelnost a minimální pevnost v tahu 370 Mpa.

2.2 Provedení stožárů

Ocelové stožáry se dělí:

  1. Dle účelu použití na osvětlovací, signalizační, železniční, trakční, vlajkové, anténní a speciální.
  2. Dle tvaru dříku a vzhledu na trubkové stupňovité, kuželové, jehlanové a dekorativní.
  3. Dle způsobu kotvení na vetknuté a přírubové.

2.3 Elektrovýzbroj

Stožáry jsou standardně vybaveny univerzálním nosníkem pro uchycení stožárové svorkovnice Elektro Bečov, Weidmüller, Fulnek. Elektrovýzbroj se upevňuje na univerzální nosník pomocí spojovacího materiálu (2x šroub M8x20 stavěcí DIN 913, 2x matice M8 DIN 526 a 2x matice M8), který není součástí dodávky stožáru. Dvířka lícují s povrchem stožáru. Uzávěr dvířek je skrytý pod jejich povrchem a je tvořen mosazným šroubem M8x30 s hlavou D pro klíč k rozvodným zařízením NN. U paticových stožárů se elektrovýzbroj upevňuje na povrch spodní části dříku stožáru a překrývá se stožárovou paticí. Stožárové patice se vyrábějí z různých materiálů ( litina, plast, laminát). Dodávají se samostatně dle požadavku.

2.4 Zemnění stožáru

Zemnící vodič se připojuje ke stožáru šroubem M8 pomocí příložek do závitu ve spodní části dříku na straně dvířek ve výšce 180 mm nad úrovní vetknutí.

2.5 Kotvení stožáru

Pro stožáry vetknuté do země bez obetonování nebo do betonového základu je třeba vzít v úvahu návrhové výpočty, zkušební měření a také podmínky zakládání. Vstupní otvor pro kabely je orientován v ose dvířek a spodní hrana otvoru je v hloubce 500 mm.

U přírubových stožárů prochází kabely středovým otvorem v přírubě.

2.6 Zvýšená odolnost proti korozi

U všech typů ocelových trubkových stožárů s kotvením dříku do betonového základu lze vyrobit variantu s ochrannou plastovou manžetou pro zvýšení odolnosti proti korozi v místě vetknutí stožáru do základu. Tuto manžetu je nutno přiobjednat.

2.7 Certifikace

Osvětlovací stožáry jsou certifikovány Technickým zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. a označovány značkou shody CE. Na osvětlovací stožáry se vztahuje soubor harmonizovaných norem ČSN EN 40. Osvětlovací stožáry jsou vyráběny podle normy ČSN EN 40-5, proces svařování je dozorován zkušební organizací a odpovídá základním požadavkům souboru norem ČSN EN ISO 3834.

3. Varianty povrchových úprav

3.1 Nátěr základní barvou

Stožáry s povrchovou úpravou základní syntetickou barvou o minimální tloušťce 20 µm jsou pouze krátkodobě chráněny před atmosférickou korozí. Je proto nutné dokončit technologický postup nátěru barvou v co nejkratším čase.

3.2 Žárové zinkování

Systém protikorozní ochrany žárovým pozinkováním se provádí podle ČSN EN ISO 1461, a to ponořením součásti do zinkové taveniny. Při tom dochází k intermetalické reakci mezi železem a zinkem a na povrchu zinkované součásti se vytvoří slitinový povlak o minimální tloušťce 70  µm. V závislosti na tloušťce tohoto povlaku a na korozní agresivitě prostředí je schopen poskytnout ochranu proti korozi na dobu až několika desítek let.

Vlastnosti povlaku závisí především na chemickém složení a tloušťce stěny a způsobu zpracování zinkovaného materiálu. Kvalitní povlaky žárového zinku mohou být hladké i hrubé s barevnými odstíny od světlých a lesklých až po tmavé a matné. Proto nelze od těchto povlaků požadovat dekorativní charakter.

Princip ochrany proti korozi zinkovým povlakem spočívá v jeho schopnosti vytvářet na svém povrchu souvislou a odolnou vrstvičku uhličitanu zinečnatého. Čerstvě vytvořené zinkové povlaky působením povětrnostních vlivů rychle oxidují a při ovlhčení jsou velmi náchylné k napadení tzv. bílou rzí. Výskyt bílé rzi vyplývá z fyzikálně-chemické podstaty aplikovaného principu a nesnižuje účinnost protikorozního systému. Postižení pozinkovaného povrchu bílou rzí lze předejít konzervací prováděnou někdy bezprostředně po pozinkování. Zinkový povlak je při tom na přechodnou dobu ošetřen speciálním konzervačním prostředkem.

Působením povětrnostních vlivů dochází k postupnému patinování povlaku. Je-li požadován jednotný vzhled, je vhodné aplikovat tzv. duplexní systém, kdy na zinkovou podkladní vrstvu je po příslušné předúpravě nanesen organický nátěrový systém. Životnost duplexních protikorozních systémů je velmi dobrá a obvykle překračuje technicko-ekonomickou životnost takto ošetřené součásti.

Pro žárově pozinkované stožáry je limitní délka 15,2 m, která je dána rozměry největší tuzemské zinkovací vany. Stožáry o celkové délce přesahující tento rozměr nebo prostorově složitější dílce (víceramenné výložníky) musí být zinkovány po částech, které se následně sestaví do celků. Pokud se díly následně svařují, je nutno svarové spoje vhodným způsobem ošetřit, tak aby odolnost proti korozi byla zachována.

3.3 Vrchní nátěr

Vrchní nátěr na žárově pozinkovaný stožár (tzv. duplexní systém) se provádí v odstínech dle tabulky RAL. Jedná se o dvousložkovou polyuretanovou barvu o minimální tloušťce 60  µm, která v korozním zatížení C5 (dle ČSN EN ISO 12944) vykazuje stálobarevnost a vysokou životnost.

4. Manipulace a přeprava stožárů

Se stožáry opatřenými pouze nátěrem základní barvou je možné manipulovat bez omezení vzhledem k tomu, že se nejedná o konečnou povrchovou úpravu.

Se stožáry žárově zinkovanými se doporučuje manipulovat ve speciálních prokladech. Manipulace jeřábem s těmito břemeny je možná pouze s textilními vázacími prostředky, u vysokozdvižných vozíků pouze s plastovými návleky na zvedacích lyžinách. Stožáry žárově zinkované jsou poměrně odolné proti mechanickému poškození. Se stožáry, které jsou ošetřeny vrchním nátěrem, se manipuluje a přepravuje za zvláštních podmínek dohodnutých před realizací.

AKTUALITY

25. 09. 2021
Naše firma dodala stožáry k novému východu z Hlavního nádraží Praha směrem na Žižkov a Vinohrady.
29. 08. 2021
Dlouho očekávané slavnostní otevření parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře proběhlo poslední prázdninovou neděli i za účasti reprezentantů naší firmy.
30. 07. 2021
Od 1. září 2021 bude platit nový ceník stožárů, výložníků a jejich příslušenství. Máme pro Vás dobrou zprávu: díky efektivitě výroby a předzásobení se nám daří držet ceny pod konkurencí. Přesvědčte se sami níže.