Úvod  > Zárubně  > Certifikace

Certifikace

thmb-certifikat-2-cz.jpg

Certifikát jakosti ocelových zárubní

Ocelové zárubně KOOPERATIVA, prodávané pod registrovanou obchodní začkou ZAKO jsou v souladu se zákonem č.22/1997 Sb., v platném znění a §5 nařízení vlády č.163/2002 certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., certifikátem číslo 090-009713.

thmb-certifikat-3-cz.jpg

Prohlášení o shodě ocelových zárubní

Na základě výše uvedených skutečností o certifikaci bylo na tyto výrobky výrobcem vydáno prohlášení o shodě.

thmb-certifikat-4-cz.jpg

Certifikát zárubně v sestavě pro požární uzávěry

Ocelová zárubeň firmy Kooperativa, výrobně obchodní družstvo v sestavě pro požární uzávěry je certifikována Technickým a zkušebním ústavem Praha, s.p. Certifikát č. 090-006777. Tímto výše uvedený certifikační orgán osvědčuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností s technickou specifikací výrobku č.090-006774 vydanou TZÚS Praha,s.p. Systém jakosti výrobce odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

thmb-certifikat-5-cz.jpg

Rozhodnutí o prodloužení platnosti certifikátu

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně údajů o technických vlastnostech výrobku, bylo firmě KOOPETATIVA vydáno Rozhodnutí č.090-013017 o prodloužení doby platnosti Certifikátu č.090-006777 na výrobek Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry.

thmb-certifikat-6-cz.jpg

Rozhodnutí o prodloužení platnosti technické spec.

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně údajů o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjištování, bylo firmě Kooperativa vydáno Rozhodnutí č.090-012882 o prodloužení doby platnosti Technické specifikace výrobku č. 090-006774 na výrobek Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry.

thmb-certifikat-7-cz.jpg

Technická specifikace výrobku

Technická specifikace výrobku vydaná TZÚS Praha na ocelové zárubně ZAKO v sestavě pro požární uzávěr. Tímto vydáním jsou zárubně ZAKO vhodné pro sestavu kompletního uzávěru pro požární otvory.